Analiza przedwdrożeniowa

Dążymy do zrozumienia problemów klienta, by dopasować program do rzeczywistych potrzeb firmy.

Wdrożenie rozpoczynamy od poznania firmy, jej struktury organizacyjnej, istniejących i brakujących procedur oraz procesów, które mają być usprawnione przez program Belisama. W tym celu organizujemy spotkania konsultingowe, podczas których wspólnie z klientem dokonujemy szczegółowej analizy:

  • struktury organizacyjnej firmy
  • procesów biznesowych
  • procedur i ich funkcjonowania w firmie
  • posiadanych zasobów sprzętowych

Na tej podstawie definiujemy problem i przystępujemy do ustalenia następujących kwestii:

  • ilości i jakości baz danych do importu
  • listy wzorów dokumentów wykorzystywanych w firmie
  • sposobu instalacji i wdrożenia
  • integracji z innymi systemami
  • modyfikacji programu pod indywidualne wymagania klienta
  • rozbudowy programu o nowe moduły

Po zakończeniu analizy ustalamy szczegółowy harmonogram działań i przeprowadzamy wdrożenie próbne do testów przez wybranych użytkowników/działy. Po pomyślnym zakończeniu testów przystępujemy do wdrożenia programu do firmy klienta.


Wdrożenie

Dążymy do maksymalnego uproszczenia procesu wdrożenia programu Belisama.

Przed rozpoczęciem wdrożenia instalujemy program CRM Belisama u klienta i prezentujemy, w jaki sposób można zastosować gotowe rozwiązania w danej firmie. Podczas prezentacji definiujemy najpilniejsze problemy i ustalamy priorytety wdrożenia. Prosty import danych z innych systemów, pozwala klientowi na szybkie wdrożenie wersji podstawowej. Podczas, gdy klient testuje dostępne rozwiązania, my możemy zaprojektować nowe procedury, dokonać szczegółowej analizy przedwdrożeniowej i w razie potrzeby przystąpić do sporządzenia specyfikacji nowych funkcjonalności lub planu integracji z innym systemem.

W przypadku konieczności rozbudowy programu CRM, pracujemy w 2-3 tygodniowych sprintach i wdrażamy kolejne funkcjonalności grupie testowej, by na bieżąco zbierać uwagi i wprowadzać niezbędne modyfikacje. Po zakończeniu pracy przeprowadzamy bezpłatne zdalne szkolenie użytkowników i wdrażamy system CRM w całej firmie.

W ramach wykupionych licencji zapewniamy opiekę powdrożeniową oraz helpdesk dla użytkowników systemu oraz dalej rozwijamy system na potrzeby klienta.