Handel i magazyn

Belisama to doskonałe narzędzie do wystawiania faktur, zarządzania płynnością finansową oraz wsparcie sprzedaży w małej i średniej firmie. Wszystkie informacje są w jednym miejscu: faktury VAT, faktury sprzedażowe, rozrachunki z kontrahentami i pracownikami, stany magazynowe. Można łatwo zarządzać transakcjami, tworzyć raporty i zestawienia sprzedaży, także kontrolować płatności, rozliczenia zaliczek i inne przepływy finansowe w firmie.
Funkcjonalności
Faktury

Możliwość integracji modułu z systemami zewnętrznymi, np. Symfonia, Optima, WAPRO i in.

wystawianie i ewidencja faktur

 • faktury VAT
 • faktury proforma
 • faktury korygujące
 • faktury walutowe

lista faktur do wystawienia

ewidencja faktur kosztowych

ewidencja faktur zakupowych

faktury cykliczne z automatyczną wysyłką e-mail

listy faktur

 • sprzedażowe
 • proforma
 • korygujących
 • cyklicznych
 • do wystawienia
 • przeterminowanych
 • możliwość samodzielnego definiowania list

raport niezapłaconych faktur (drukowany z pliku pdf lub eksportowany do Excela)

dowolne filtrowanie list faktur

kontrola faktur wystawionych przez handlowców

kontrola zaległości/należności wg kontrahentów


Rozrachunki i kasa

rozrachunki z kontrahentami

rozrachunki z pracownikami

rozliczanie zaliczek do faktur

rozliczanie zaliczek pracowniczych

wystawianie i drukowanie potwierdzeń KP/KW

historia wpłat

raportowanie


Magazyn

wystawienie dokumentów RW, MM, WZ

zarządzanie stanami magazynowymi

kontrola stanów magazynowych

ewidencjonowanie faktur zakupowych

prowadzenie wielu magazynów

przesunięcia międzymagazynowe


Raporty i analizy

raport ze sprzedaży w czasie

raport kosztów firmowych w czasie

raport przeterminowanych faktur

generowanie dowolnych raportów na bazie zgromadzonych danych

analiza rentowności firmy

analiza kosztów (jakie, ile)

dowolna kategoryzacja kosztów z uwzględnieniem ich wartości jednostkowych i sumarycznych

analiza sprzedażyUmów się na prezentację


  Imię i nazwisko

  Telefon

  E-mail

  Firma

  NIP

  Liczba stanowisk

  Wiadomość

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją odpowiedzi na zadane zapytanie. Wiem, że tę zgodę mogę w każdej chwili wycofać.