Integracja z innymi systemami

Na potrzeby naszych klientów, możemy zintegrować program Belisama z innymi systemami wykorzystywanymi w firmie.
Automatyczna wymiana danych między systemami zaoszczędzi czas i zwiększy efektywność pracy.

Do tej pory system CRM zintegrowaliśmy między innymi z programami Symfonia, Optima, AutoStacja, WAPRO, Subiekt GT oraz z autorskimi systemami produkcyjnymi.