Wsparcie techniczne

W ramach opieki serwisowej użytkownicy mają zagwarantowaną naprawę błędów systemu oraz uzyskują dostęp do wsparcia technicznego w ramach pakietu godzin konsultacyjnych i bezpłatnego Upgrade.

Pakiet godzin konsultacyjnych jest to liczba godzin która może być wykorzystana na pomoc użytkownikom, na dodatkowe szkolenia czy naprawę błędów Użytkownika.


Upgrade w ramach opieki serwisowej pozwala na bezpłatne zainstalowanie najnowszej wersji systemu i korzystanie z wszystkich nowych funkcjonalności systemu.