Zarządzanie finansami

Czytelny przegląd finansów pozwala menadżerom na podejmowanie trafnych decyzji wspierających realizację strategii działania.
Pełna wiedza o firmie i szybki dostęp do danych finansowych umożliwia zarządzanie rentownością, badanie efektywności firmy, bieżące monitorowanie płynności finansowej oraz kontrolę przepływów finansowych.
Funkcjonalności
Zarządzanie rentownością

zarządzanie kosztami

kontrola opłacalności projektów i zadań


Monitorowanie płynności finansowej

kontrola wierzytelności

windykacja

lista faktur przeterminowanych

lista faktur sprzedażowych

lista faktur do zapłacenia


Kontrola przepływów finansowych

rozrachunki z pracownikami

ewidencja faktur sprzedażowych

ewidencja faktur zakupowych

kontrola zgodności sald


Umów się na prezentację


  Imię i nazwisko

  Telefon

  E-mail

  Firma

  NIP

  Liczba stanowisk

  Wiadomość

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją odpowiedzi na zadane zapytanie. Wiem, że tę zgodę mogę w każdej chwili wycofać.