Zarządzanie projektami

Czytelny program dla Project Managerów.
Przegląd portfela projektów, budowanie zespołów projektowych, koordynacja zadań w ramach portfela projektów, zarządzanie zasobami, kosztorysowanie, rozliczanie i raportowanie.
Funkcjonalności
Realizacja projektu

budowanie zespołu projektowego

koordynacja zadań w ramach projektu

zarządzanie uprawnieniami uczestników projektu

pełna informacja o kontrahencie, dla którego jest realizowany projekt wraz z osobą odpowiedzialną za projekt po stronie klienta

pełna historia realizacji projektu wraz z historią komunikacji z klientem

zarządzanie talentami na podstawie zgromadzonych danych

kalendarz zadań z podziałem uprawnień

czytelny przegląd portfela projektów


Kontrola terminowej realizacji projektu

określanie terminu realizacji

określanie statusów i priorytetów

monitorowanie postępu realizacji projektu na wykresie Gantta

kontrola przeterminowanych zadań

przypomnienia


Zarządzanie finansami

kosztorysowanie

budżetowanie

monitorowanie kosztów

informacja o aktualnym bilansie zysk/strata

przypisywanie kosztów zewnętrznych

wystawianie faktur VAT w czasie trwania i po zakończeniu projektu


Dokumentacja

dodawanie dowolnych plików tekstowych i graficznych

dodawanie opisów i komentarzy

powiadomienia e-mail o przydzielonych zadaniach

powiadomienia e-mail o zmianie treści i komentarzach w zadaniu

pełna historia zrealizowanych zadań z podziałem na okresy, użytkowników, kontrahentów

szybki dostęp do pełnej dokumentacji projektubezpieczna archiwizacja dokumentacji


Raportowanie i analityka

zaawansowane filtrowanie

możliwość generowania dowolnych raportów na podstawie zgromadzonych danych, np.

 • liczba zadań realizowanych dla poszczególnych klientów
 • liczba i czas realizacji zadań z podziałem na użytkowników
 • suma wartości zadań realizowanych miesięcznie dla poszczególnych klientów
 • terminowość realizacji zadań
 • bilans zadań
 • i wiele innych

analiza ofert, weryfikacja założeń oferty (czas, koszty)

kontrola wydajności pracy

zarządzanie talentami

Umów się na prezentację


  Imię i nazwisko

  Telefon

  E-mail

  Firma

  NIP

  Liczba stanowisk

  Wiadomość

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją odpowiedzi na zadane zapytanie. Wiem, że tę zgodę mogę w każdej chwili wycofać.