Zarządzanie działem Helpdesk IT

Rozwiązanie to przeznaczone jest dla koordynatora działu Helpdesk IT, który kieruje pracami działu i serwisantów. Funkcjonalności umożliwiają bieżącą kontrolę działu Helpdesk IT i mają kluczowe znaczenie, aby zapewniać obsługę zgłoszeń na najwyższym poziomie.

Zarządzanie pracą zespołu Helpdesk IT

Skuteczne zarządzanie zespołem to klucz do sukcesu i efektywności organizacji

Funkcjonalności w ramach zarządzania zespołem

  • ewidencja czasu pracy
  • kontrola aktywności działu 
  • kontrola realizacji zadań/ ticketów 
  • kontrola terminu realizacji zadań
  • kalendarz urlopów całego zespołu

Możliwość kontroli nad zgłoszeniami serwisowymi (ticketami)

1

Czas

Monitorowanie czasów realizacji zgłoszeń oraz czasu SLA

2

Postępy

Analiza postępów w realizacji każdego ze zgłoszeń

3

Notatki

Wgląd w notatki, jakie powstały przy każdym ze zgłoszeń

4

Komunikacja

Wgląd w komunikację pracowników z Klientem

Koordynacja projektów oraz zadań

Koordynator działu Helpdesk IT uzyskuje możliwość tworzenia projektów dla konkretnych Klientów oraz może kontrolować bieżące pracę nad każdym z nich.

Poza kontrolą projektów koordynator ma także możliwość tworzenia zadań i przypisywania ich członkom swojego zespołu. Istnieje także możliwość tworzenia zadań cyklicznych oraz generowania raportów z zadań.

Pozostałe możliwości w ramach zarządzania Helpdeskiem IT

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas i poproś o prezentację systemu