Wdrożenie

Dążymy do maksymalnego uproszczenia procesu wdrożenia programu Belisama.

Przed rozpoczęciem wdrożenia instalujemy program CRM Belisama u klienta i prezentujemy, w jaki sposób można zastosować gotowe rozwiązania w danej firmie. Podczas prezentacji definiujemy najpilniejsze problemy i ustalamy priorytety wdrożenia. Prosty import danych z innych systemów, pozwala klientowi na szybkie wdrożenie wersji podstawowej. Podczas, gdy klient testuje dostępne rozwiązania, my możemy zaprojektować nowe procedury, dokonać szczegółowej analizy przedwdrożeniowej i w razie potrzeby przystąpić do sporządzenia specyfikacji nowych funkcjonalności lub planu integracji z innym systemem.

W przypadku konieczności rozbudowy programu CRM, pracujemy w 2-3 tygodniowych sprintach i wdrażamy kolejne funkcjonalności grupie testowej, by na bieżąco zbierać uwagi i wprowadzać niezbędne modyfikacje. Po zakończeniu pracy przeprowadzamy bezpłatne zdalne szkolenie użytkowników i wdrażamy system CRM w całej firmie.

W ramach wykupionych licencji zapewniamy opiekę powdrożeniową oraz helpdesk dla użytkowników systemu oraz dalej rozwijamy system na potrzeby klienta.


Wdrożenie

Dążymy do maksymalnego uproszczenia procesu wdrożenia programu Belisama.

Przed rozpoczęciem wdrożenia instalujemy program CRM Belisama u klienta i prezentujemy, w jaki sposób można zastosować gotowe rozwiązania w danej firmie. Podczas prezentacji definiujemy najpilniejsze problemy i ustalamy priorytety wdrożenia. Prosty import danych z innych systemów, pozwala klientowi na szybkie wdrożenie wersji podstawowej. Podczas, gdy klient testuje dostępne rozwiązania, my możemy zaprojektować nowe procedury, dokonać szczegółowej analizy przedwdrożeniowej i w razie potrzeby przystąpić do sporządzenia specyfikacji nowych funkcjonalności lub planu integracji z innym systemem.

W przypadku konieczności rozbudowy programu CRM, pracujemy w 2-3 tygodniowych sprintach i wdrażamy kolejne funkcjonalności grupie testowej, by na bieżąco zbierać uwagi i wprowadzać niezbędne modyfikacje. Po zakończeniu pracy przeprowadzamy bezpłatne zdalne szkolenie użytkowników i wdrażamy system CRM w całej firmie.

W ramach wykupionych licencji zapewniamy opiekę powdrożeniową oraz helpdesk dla użytkowników systemu oraz dalej rozwijamy system na potrzeby klienta.