testowy

wysylanie_faktur_wydruk
faktura_cykliczna
wysylka
wysylanie_faktur_wydruk faktura_cykliczna wysylka

Rozwiązanie dla menadżerów, którzy chcą mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w firmie.
Przydzielanie zadań i monitorowanie stanu ich realizacji, planowanie wykorzystania zasobów oraz zarządzanie czasem pracy. Stały podgląd bilansu zadania (zysk/strata) i informacja na temat kosztu pozyskania klienta/udziału w przetargu.
Funkcjonalności
Realizacja zadań

przydzielanie zadań użytkownikom (jednemu lub wielu)

określenie postępu zadania - indywidualnego dla danego pracownika oraz całości zadania

dodawanie osób nadzorujących realizację zadania

dodawanie osób informowanych o statusie zadań

szybka lista „do zrobienia”, która może zostać przekształcona w zadanie

pełna informacja o kontrahencie, dla którego jest realizowane zadanie wraz z osobą odpowiedzialną za zadanie po stronie klienta

pełna historia realizacji zadania wraz z historią komunikacji z klientem

możliwość dodawania dowolnych plików, np. oferty, projekty, zamówienia itd.

zarządzanie talentami na podstawie zgromadzonych danych

kalendarz zadań z podziałem uprawnień

zlecanie zadań jest możliwe z każdego miejsca w systemie (funkcja Skróty)


Kontrola terminowej realizacji zadań

nadawanie priorytetów

określanie terminu realizacji

kontrola przeterminowanych zadań


Monitorowanie kosztów

kalkulacja kosztu roboczogodziny pracownika (i dodanie przez administratora do systemu)

monitorowanie kosztów zadania

informacja o aktualnym bilansie zysk/strata w zadaniu

automatyczne wystawienie faktury VAT po zrealizowanych zadaniach


Załączniki, powiadomienia, historia zadań

dodawanie dowolnych plików tekstowych i graficznych

dodawanie opisów i komentarzy do zadań

powiadomienia e-mail o przydzielonych zadaniach

powiadomienia e-mail o zmianie treści i komentarzach w zadaniu

pełna historia zrealizowanych zadań z podziałem na okresy, użytkowników, kontrahentów


Raportowanie i analityka

zaawansowane filtrowanie

możliwość generowania dowolnych raportów na podstawie zgromadzonych danych, np.

  • liczba zadań realizowanych dla poszczególnych klientów
  • liczba i czas realizacji zadań z podziałem na użytkowników
  • suma wartości zadań realizowanych miesięcznie dla poszczególnych klientów
  • terminowość realizacji zadań
  • bilans zadań
  • i wiele innych

analiza ofert, weryfikacja założeń oferty (czas, koszty)

kontrola wydajności pracy

zarządzanie talentami